Electricity pole in Slovenia

Slovinskou krajinou

Vždycky mě to zarazí. Krajinný ráz působí až švýcarsky uklizeně. Sídla, lesy, pole, okraje cest, vše vyhlíží spořádaně, upraveně a udržovaně. Z malých ani větších obcí nevyčnívá katalogová satelitní výstavba. Slovinsko je Švýcarsko východního bloku.

Všemu ale dominuje téměř dokonalá absence vizuálního smogu. Kolem hlavních silnic sice občas jsou velkoplošné reklamy, snad nikdy ale nebyly blíž než cca 100-200m od vozovky. Jde o regulativ, nebo o důsledek šíře vykoupených pozemků pro významné dopravní tahy? Především by ale člověk za celý přejezd Slovinska napočítal billboardy ve volné krajině na prstech ruky. Jak se stalo, že v Čechách jsme již téměř přišli o volnou krajinu bez reklam?

Electricity pole in SloveniaNeuvěřitelně roztomilé sloupy vysokého napětí mezi vesnicemi. Zřejmě jde o nejnižší rozvodné napětí, pár drátů, předpokládám, pod 22kV, obdobně jako u nás. Sloupy jsou provedeny z odkorněných, často docela křivolakých kmenů, nové jsou napuštěny šedozeleným hydrofobem (olej?). Pobaví srovnání s nově zaváděnými sloupy, které z české krajiny dělají brutalistní vzorkovnu ocelových konstrukcí. Jak u nás probíhá schvalovací proces staveb distribučních sítí a to jak lineárních energetických vedení, tak bodových vysílačů? Vadí ta neomalená vizuální agrese jenom mě?

Je huntování vlastní krajiny a kulturního prostředí obecně opravdu dáno historickými kontexty postkomunistických zemí? Nebo u nás byl ve věcech pořádek jen do konce nadvlády Germánů a pak jen chvíli ze setrvačnosti za první republiky? Copak nemá Slovinsko obdobnou historickou zkušenost? Proč to tady ve Slovinsku může vypadat jako ve švýcarském předhůří, zatímco my jsme smutné foyer Ukrajiny, Běloruska či Ruska?

A všude rostou duby. Nepřestávají mě překvapovat všechny ty nedozírné plochy dubových lesů. I v Dalmácii zůstávám u vytržení nad neskutečným množstvím dubů. Je to brzkou návštěvou, kdy jsou všechny listnáče košaté a zelené, nebo jsem se tady prostě vždycky rozhlížel jen nosem a v pozdních letních měsících tak viděl jen pryskyřicemi hýřící sosny?

Standard

 

Endless flatland of the reinforcing steel

Endless flatland of the reinforcing steel.

A tiny* bit over 36 tons of reinforcing steel inspected in less than 7 hours. Not too bad, I guess. My brain renders reality in wireframe meshes now.

* we’re talking steel here, “tiny” might go for a well fed buffalo.

Wireframe Meshes

Image

A Shared Lunch

For his last birthday, Matěj asked for a flock of hens. Quite soon it’s going to be a year since five quirky chicken captured our plot (and its nearby surroundings). For some time we’ve used to naively believe that as long as we are providing them with our leftovers mostly consisting of organic food, they would give us some nicely organic eggs in return. Well, not that it would make any difference to the end product (at least any difference one could notice by any thinkable sense), though, they’re not. First observations came quite along the first eggs short after these young ladies arrived. The food we kept bringing from our household merely saturated one fifth of their daily overall consumption. The hens would spent a vast majority of their daytime digging and dining all around the gardens, along roads and pavements and pretty much anywhere we would unlikely pick a single straw of hay for them to eat.

Slowly we’ve started to ask ourselves ever more urgent questions like “What kind of salt is used during the winter to avoid the icing on the road?” and “How much of that would residue around the road for the rest of the season?”, etc. All that until recently, when Klara caught the leader of our henny poop-squad doing something considerably worse. They’re eating the cat crap-food? Well, they were not only eating it, they fought the cats over the flavoured and coloured ash, people (and us) would usually give to their purring friends. So much for the organic resources.

This story offers a very interesting finding regarding Organic Eggs: There is no chance, you will obtain an organic egg from a free range hen. Not until you’d create a virtually endless and completely organic environment (including insects, dirt, sand and earthworms).

Anyway, our eggs are more then awesomely delicious. Ask anyone or stop by to have some. ;)

A Shared Lunch - with Kryšpín III. & Růžena I., Tehov, 2014/02

A Shared Lunch – with Kryšpín III. & Růžena I., Tehov, 2014/02

 

Standard

Launched!

An agricultural machine of a not very obvious purpose.

An agricultural machine of a not very obvious purpose. Shot in Boulder, CO

Hear the fanfare, watch the fireworks, raise your glass! Or just keep reading if you will.

From now on, this website left its preliminary state of plain single paged html message (about this domain being boldly conquered), and has been launched today humming happily being powered by our beloved WordPress. Triple Yay‼ :)

As Mr. Shakespeare would put it in The Merchant of Venice:

You speak an infinite deal of nothing.

Let’s start then, shall we?

Standard