Slovinskou krajinou

Vždycky mě to zarazí. Krajinný ráz působí až švýcarsky uklizeně. Sídla, lesy, pole, okraje cest, vše vyhlíží spořádaně, upraveně a udržovaně. Z malých ani větších obcí nevyčnívá katalogová satelitní výstavba. Slovinsko je Švýcarsko východního bloku.

Všemu ale dominuje téměř dokonalá absence vizuálního smogu. Kolem hlavních silnic sice občas jsou velkoplošné reklamy, snad nikdy ale nebyly blíž než cca 100-200m od vozovky. Jde o regulativ, nebo o důsledek šíře vykoupených pozemků pro významné dopravní tahy? Především by ale člověk za celý přejezd Slovinska napočítal billboardy ve volné krajině na prstech ruky. Jak se stalo, že v Čechách jsme již téměř přišli o volnou krajinu bez reklam?

Electricity pole in SloveniaNeuvěřitelně roztomilé sloupy vysokého napětí mezi vesnicemi. Zřejmě jde o nejnižší rozvodné napětí, pár drátů, předpokládám, pod 22kV, obdobně jako u nás. Sloupy jsou provedeny z odkorněných, často docela křivolakých kmenů, nové jsou napuštěny šedozeleným hydrofobem (olej?). Pobaví srovnání s nově zaváděnými sloupy, které z české krajiny dělají brutalistní vzorkovnu ocelových konstrukcí. Jak u nás probíhá schvalovací proces staveb distribučních sítí a to jak lineárních energetických vedení, tak bodových vysílačů? Vadí ta neomalená vizuální agrese jenom mě?

Je huntování vlastní krajiny a kulturního prostředí obecně opravdu dáno historickými kontexty postkomunistických zemí? Nebo u nás byl ve věcech pořádek jen do konce nadvlády Germánů a pak jen chvíli ze setrvačnosti za první republiky? Copak nemá Slovinsko obdobnou historickou zkušenost? Proč to tady ve Slovinsku může vypadat jako ve švýcarském předhůří, zatímco my jsme smutné foyer Ukrajiny, Běloruska či Ruska?

A všude rostou duby. Nepřestávají mě překvapovat všechny ty nedozírné plochy dubových lesů. I v Dalmácii zůstávám u vytržení nad neskutečným množstvím dubů. Je to brzkou návštěvou, kdy jsou všechny listnáče košaté a zelené, nebo jsem se tady prostě vždycky rozhlížel jen nosem a v pozdních letních měsících tak viděl jen pryskyřicemi hýřící sosny?